Bestsellery - najczęściej wybierane ekspresy do kawy
Ekspres do kawy NIVONA CafeRomatica 680 - Black Cube
Ekspres do kawy NIVONA CafeRomatica 680 - Black Cube
2 799,00 zł 2 399,00 zł
szt.
Ekspres do kawy JURA E8 One Touch Platinum + GRATISY
Ekspres do kawy JURA E8 One Touch Platinum + GRATISY
5 790,00 zł 4 999,00 zł
szt.
Ekspres do kawy Melitta Barista T Smart - Srebrny + GRATISY
Ekspres do kawy Melitta Barista T Smart - Srebrny + GRATISY
3 999,00 zł 3 599,00 zł
szt.
Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji.

Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.

Definicje:

Klient - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz osoba na rzecz której świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Czas Realizacji Zamówienia  - czas obejmujący kompletowanie zamówienia oraz wydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Koszyk - formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.

Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów stanowiący załącznik do Regulaminu sklepu.

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego określający świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rejestracja - procedura polegająca na uzupełnieniu przez Klienta formularza w celu założenia konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji sklepu.

Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.anirax.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary.

Towar - produkt przedstawiany w sklepie internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu internetowego Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, określające szczegółowo rodzaj Towaru i jego ilość.

Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, poprzez przesyłanie wybranych i stosownie opracowanych treści na adres e-mail podany przez Klienta, w której Sprzedawca informuje Klienta np. o nowościach w Sklepie.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1. Strony transakcji

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem anirax.pl jest firma:

ANIRAX 

z siedzibą w Poznaniu 61-611, przy ul. Naramowickiej 176D/lok.1, 

tel. 61 828 74 87   e-mail: biuro@anirax.pl

NIP: 7771775990, REGON 634263237

zwana dalej Sprzedawcą.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej anirax.pl

Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą/Klientem.

2. Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.anirax.pl w chwili składania zamówienia.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiednią stawkę podatku VAT 23%, która jest wyraźnie określona przy każdej pozycji asortymentowej w sklepie. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są w sekcji „Koszty dostawy”. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez kupującego formy dostawy i płatności.

Ceny produktów podane w sklepie anirax.com.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w sklepie stacjonarnym właściciela sklepu internetowego.

ANIRAX zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym anirax.pl, są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Towar pochodzi z legalnych źródeł i posiada gwarancję określoną przez producenta.

3. Proces rejestracji

W celu założenia konta należy dokonać procedury rejestracji. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia formularza rejestracji podając swoje prawdziwe dane oraz te oznaczone jako obowiązkowe, a następnie aktywując przycisk „zarejestruj się”. Założenie konta jest możliwe również w trakcie procedury składania Zamówienia.

Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.

W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy prowadzenia konta. W tym celu zobowiązany jest do przesłania takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę, umowa prowadzenia konta zostaje rozwiązana. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W procesie rejestracji Klient podaje e-mail i hasło, uzyskując tym samym dostęp do konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.

W sklepie internetowym można złożyć zamówienie bez konieczności zakładania konta i tym samym rejestracji, podając jedynie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Składanie zamówień

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

ANIRAX zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w korzystaniu ze sklepu.

Proces zamawiania towaru składa się z czterech etapów:  

 1. dodawanie towarów do koszyka - kompletowanie zamówienia,
 2. wypełnianie danych teleadresowych potrzebnych do wysyłki,
 3. wybór formy dostawy (koszt uzależniony od terminu i sposobu dostawy),
 4. wybór formy płatności,
 5. wysłanie zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem internetowym anirax.pl.

ANIRAX zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku podania błędnych lub nieprawidłowych danych.

Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przesłać na adres biuro@anirax.pl lub zgłosić telefonicznie pod numerem 61 828 74 87 w godz. 9:00-17:00. W zgłoszeniu należy powołać się na numer zamówienia i podać niezbędne dane w celu weryfikacji zamówienia.

Jakiekolwiek korekty w zamówieniu potwierdzonym i przyjętym do realizacji, będą traktowane jako kolejne zamówienie.

5. Formy płatności

W celu sprawnej obsługi oraz najszybszej dostawy proponujemy Państwu jeden z kilku możliwych sposobów płatności za towar:

 • płatność przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie sklepu w zakładce Kontakt oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia),
 • płatność przelewem natychmiastowym za pośrednictwem systemu Blue Media,
 • płatność za pobraniem - płatności przy odbiorze, opłatę pobiera kurier lub listonosz dostarczający przesyłkę,
 • płatność gotówką w siedzibie firmy,
 • płatność kartą płatniczą w siedzibie firmy,
 • zakupy na raty za pośrednictwem Alior Bank lub Santander Bank.

W przypadku formy płatności przelewem, towar wraz z fakturą zostaje wysłany do Nabywcy niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto naszej firmy (z uwzględnieniem czasu realizacji zamówienia, patrz punkt 6).

6. Realizacja zamówienia

Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów.

Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

ANIRAX zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

Czas otrzymania przesyłki to czas realizacji + czas dostawy.

O dokładnym terminie (dzień i przedział czasowy) dostarczenia przesyłki Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie wysyłki towaru z naszego magazynu.

Do wysyłanego towaru zawsze dołączony jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.

ANIRAX nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

7. Dostawa towaru i bezpieczeństwo przesyłki

W celu sprawnej obsługi oraz najszybszej dostawy proponujemy Państwu jeden z kilku możliwych sposobów dostarczenia przesyłki. Zamówiony towar może zostać dostarczony za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej DHL/DPD - czas dostawy 24h,
 • InPost - Paczkomaty - czas dostawy do 3 dni roboczych,

Zamówiony towar wysyłany jest zawsze w oryginalnym opakowaniu.  

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Nabywca jest zobowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość i stan przesyłki i stwierdzić czy nie nastąpiło uszkodzenie w trakcie trwania usługi kurierskiej. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody do ANIRAX.

W przypadku nie zgłoszenia reklamacji dotyczącej ewentualnego złego stanu przesyłki, zostaje przyjęte, że towar dotarł do Nabywcy w nienaruszonym stanie bez widocznych wad fizycznych.

8. Warunki gwarancji

Wszystkie produkty wystawione do sprzedaży w sklepie anirax.pl posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu tj. fakturą VAT lub paragonem. Warunki gwarancyjne do każdego z towarów określone są precyzyjnie przez producenta w karcie gwarancyjnej.

Bieg terminu gwarancji jest liczony od dnia wystawienia faktury.

9. Prawo odstąpienie od umowy / zwrot towaru

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru (na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta). Towar taki nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, czy zniszczenia. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować ANIRAX o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) na adres:

ANIRAX ul. Naramowicka 176D lok. 1, 61-611 Poznań

e-mail: biuro@anirax.pl 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy ANIRAX zwraca Kupującemu niezwłocznie (nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru) wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na numer rachunku bankowego z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane Kupujący poda w korespondencji chyba że Kupujący zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie.

Zwrotu należy dokonać na adres:

ANIRAX

ul. Naramowicka 176D lok. 1, 61-611 Poznań

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

Urządzenie należy odesłać na adres sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, wraz z kompletem akcesoriów, gwarancją i oryginałem dowodu zakupu. 

ANIRAX nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli Kupujący żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci nam kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

10. Reklamacje

ANIRAX przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.

W przypadku gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz.121)

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy.

Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.

Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Wada prawna występuje, gdy kupiony towar jest własnością osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej albo cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W sytuacji wystąpienia wady Kupujący może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna

Wybór żądania należy do Kupującego. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

W przypadku reklamacji należy skontaktować się z ANIRAX za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@anirax.pl lub telefonicznie 61 828 74 87. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego / nazwę firmy, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

Zwrotu należy dokonać na adres:

ANIRAX

ul. Naramowicka 176D lok. 1, 61-611 Poznań

Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 14 dni.

Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy.

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową sprzedaży, koszty zwrotu przesyłki pokrywa ANIRAX. Wada podlega weryfikacji przez serwis, który określi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

UWAGA: Reklamacji nie podlegają artykuły spożywcze.

Spuchnięte torebki z kawą są wynikiem wydzielania aromatów przez świeżo wypaloną kawę. Niektóre firmy nie stosują wentyli lecz fabrycznie nakłuwają opakowania z kawą.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

11. Newsletter i usługi świadczone drogą elektroniczną

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez ANIRAX jest całkowicie dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać ze skutkiem natychmiastowym.
Subskrypcja Newslettera świadczona przez ANIRAX na rzecz Klientów jest dobrowolna i wymaga wyrażenia świadomej zgody Klienta.

Zapisując się do subskrypcji Newslettera, Klient zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

 • uzupełnienia formularza dostępnego na stronie www.anirax.pl poprzez podanie swojego imienia oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail),
 • akceptacji treści Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,
 • aktywacji przycisku „Zapisz się”,
 • oraz aktywacji linku wysłanego na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.

Z chwilą potwierdzenia przez Klienta linku aktywacyjnego otrzymanego na adres e-mail, pomiędzy ANIRAX a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieokreślony.
W każdej chwili Klient może zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres sklep@anirax.com.pl lub poprzez przycisk „Wypisz się” umieszczony w każdej wiadomości e-mail.

12. Ochrona prywatności i inne prawa

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę ANIRAX danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Ochrona prywatności szczegółowo opisana została w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. → Polityka Prywatności.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z Ustawą, z dnia 18.07.2002 Dz. U. Nr 144, poz. 1204, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamówienie towaru ze strony sklepu anirax.com.pl przez Kupującego stanowi oświadczenie woli o przyjęciu oferty i powoduje zawarcie Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

13. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie konsumenckim z dnia 30 maja 2014.

Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Znaki towarowe oraz większość zdjęć należy do producentów i zostały one użyte wyłącznie w celach informacyjnych. ANIRAX dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy były zgodne z rzeczywistością, ale nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kompletacji, zmianie kolorystyki oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń. Sklep internetowy anirax.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl